.

.

NADTLENEK WODORU 3% CZDA- STANLAB

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać: ciecz

Barwa: bezbarwna

Zapach: charakterystyczny

pH: 2 - 4

Temperatura topnienia: brak danych

Temperatura wrzenia: brak danych

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

Granice wybuchowości: brak danych

Prężność par: brak danych

Gęstość względna: 1,01 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych

21,00 zł
Brutto
wielkość w ml
Ilość

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać: ciecz

Barwa: bezbarwna

Zapach: charakterystyczny

pH: 2 - 4

Temperatura topnienia: brak danych

Temperatura wrzenia: brak danych

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

Granice wybuchowości: brak danych

Prężność par: brak danych

Gęstość względna: 1,01 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych

StanLab

Specyficzne kody

Brak opinii

Napisz opinię

NADTLENEK WODORU 3% CZDA- STANLAB

NADTLENEK WODORU 3% CZDA- STANLAB

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Postać: ciecz

Barwa: bezbarwna

Zapach: charakterystyczny

pH: 2 - 4

Temperatura topnienia: brak danych

Temperatura wrzenia: brak danych

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

Granice wybuchowości: brak danych

Prężność par: brak danych

Gęstość względna: 1,01 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: brak danych

Oglądane produkty

Świeże i ekologiczne

Podobne produkty